ActualitateSliderSocialUltima ora

ISJ Gorj obține fonduri de la Islanda și Norvegia

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a anunțat astăzi obținerea finanțării, prin granturi SEE și Fonduri Norvegiene, a proiectului: „I am integrable, not negligible”, nr. 2021-EY-PMIP-0003, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Gorj, data începerii: 01.03.2022, data finalizării: 01.09.2023. Valoarea proiectului este de 24.230 euro.

Proiectul vizează formarea de competențe de management incluziv și democratic, adaptat climatului școlar specific regional și contextului educațional european, precum și dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și creșterea calității educației. În cadrul proiectului, formarea a 8 inspectori școlari va avea loc prin două fluxuri de mobilitate, realizate în colaborare cu partenerii din țările donatoare, Islanda și Norvegia.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Dezvoltarea unei rețele școlare democratice și incluzive la nivelul județului Gorj, ținându-se cont de specificul acestuia, prin aplicarea principiilor și tehnicilor de lucru la clasă și de management europene, precum și prin aplicarea priorităților naționale.
  • Dezvoltarea competențelor de gândire critică, creativă, de rezolvare de probleme prin lucrul în echipă, precum și a rezilienței pentru 8 inspectori școlari, în cadrul cursurilor de formare intensivă.
  • Dezvoltarea unor noi abordări curriculare prin care să se dezvolte competențele de gândire critică, creativă, precum și a rezilienței într-un cadru școlar incluziv și democratic, în context pandemic, multietnic și cu variate grupuri dezavantajate.

În vederea atingerii obiectivelor, se va participa la cursuri oferite de partenerii din țările donatoare.

Rezultatul principal al  proiectului va fi o rețea școlară rezilientă și capabilă să își adapteze acțiunile și deciziile la principiile europene și la prioritățile naționale și locale.

Articole similare

Back to top button