Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ActualitateSliderSocialUltima ora

CEO caută transport pentru salariații Carierei Pinoasa

Complexul Energetic Oltenia demarează o licitație a asigura transportul salariaților de la Cariera Pinoasa la domiciliu și retur. Licitația are loc astăzi, iar valoarea contractului este de 269.999,48 lei, fără TVA.

“SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului privind Servicii de transport salariați de la domiciliu la locul de muncă şi retur U.M.C. Rovinari – Sector Pinoasa”-cod CPV 60130000-8. Procedura de achiziție: Cumparare directa”, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit: surse proprii în cuantum de 269.999,48 lei, färă TVA.

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, oferta elaborată de operatorii economici trebuie să respecte solicitările din Fişa de date. Propunerea tehnică – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte in totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea financiară preliminară, intermediară (dacă este cazul) şi finală constă în completarea formularului de ofertă şi a centralizatorului (formulare model) precum şi transmiterea fundamentării tarifelor ofertate. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pretul ofertat, precum şi la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achizitie.

Perioada de valabilitate a ofertelor: ofertele vor fi valabile 60 de zile de la data deschiderii plicurilor.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate pret in condițiile respectării specificatiilor tehnice prevazute in caietul de sarcini si a documentelor de calificare solicitate prin documentația de atribuire. 9. La oferta de bază nu se admit oferte alternative. Nu se interzice asocierea operatorilor economici si subcontractarea. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situatia economică și financiară, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul când oferta care va fi declarată castigatoare va fi o ofertă depusă in comun de mai mulți operatori economici, asocierea ofertanților respectivi in scopul indeplinirii contractului, va fi autentificată la notar – cu desemnarea unui lider de asociatie fara obligatia ca prin această asociere să se formeze o nouă persoană juridical

Durata contractului: 45 zile. Garanția de bună execuție: 10% din valoarea contractului.”, se arată în comunicatul transmis de companie.

Articole similare

Back to top button