ActualitateSliderSocialUltima ora

Prestatorii serviciilor casnice remunerați prin tichete

Legea nr.111/21.04.2022 reglementează modul în care persoanele fizice pot desfăşura activităţi casnice în schimbul unei remunerații acordate sub formă de tichete de activităţi casnice.

În acest sens, activitatea casnică este reprezentată de activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de un prestator casnic în legătură cu gospodăria. Aici pot fi incluse servicii de curăţenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, supraveghere a beneficiarului casnic dependent. Prestatorul casnic este persoana fizică ce poate desfăşura activităţi casnice ocazionale în una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remuneraţii acordate exclusiv sub formă de tichete de activităţi casnice, în condiţiile prezentei legi. Beneficiarul casnic este persoana fizică în folosul căreia prestatorul casnic desfăşoară activităţi casnice iar tichetul de activităţi casnice reprezintă un bon valoric în valoare de 15 lei, destinat remunerării activităţilor casnice desfăşurate de către prestatorul casnic.

Prin excepţie, pot fi remunerate prin tichete de activităţi casnice şi activităţile desfăşurate de persoanele care exercită ocazional profesia de bonă, reglementată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. În această situaţie, beneficiar casnic este reprezentantul legal al copilului, acesta din urmă fiind beneficiar al serviciilor prestate.

Tichetul de activităţi casnice se poate achiziţiona de la oricare dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau de pe Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice. Valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice este de 15 lei şi poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Tichetele de activităţi casnice nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziţia altor bunuri şi servicii şi pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite tichetele de activităţi casnice în format electronic, la solicitarea beneficiarului casnic, sau în format fizic, pe suport hârtie, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă. Beneficiarii casnici care au achiziţionat şi utilizat într-un an calendaristic un număr de cel puţin 600 de tichete de activităţi casnice pot beneficia gratuit, la cerere, în anul următor, de 75 de tichete de activităţi casnice.

Articole similare

Back to top button