ActualitatePoliticaSliderSocialUltima ora

PNL Gorj: “PSD nu permite Caselor de Pensii o altă interpretare a legii”

Pentru corecta informare a opiniei publice, PNL Gorj a transmis, printr-un comunicat, punctul de vedere al Ministerului Muncii (PSD) cu privire la aplicarea legii 197/2021. Acest punct de vedere a fost transmis și tuturor Caselor Județene de Pensii din țară. “Este evident din documentele atașate că PSD nu permite Caselor de Pensii o altă interpretare a legii.”, a transmis PNL Gorj.

Stimată doamnă/Stimate domn director executiv

Având în vedere Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 2/2023 pronunţată de Completul competent să judece recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 562 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul de a stabili dacă acestea recunosc sau nu o reducere ope legis a vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în activităţile prevăzute de art. 30 alin (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010, indiferent de condiţiile în care a fost încadrată activitatea de angajator (fostul angajator), conform legislaţiei anterioare şi ulterioare datei de 01 aprilie 2001 şi indiferent de tipul contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator (fostul angajator) la sistemul public de pensii, apreciem că, persoanele care au lucrat 25 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 modificată şi completată prin Legea nr. 197/2021, indiferent de condiţiile în care a fost încadrată activitatea de către angajator (fostul angajator) conform legislaţiei anterioare şi, indiferent de tipul contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator (fostul angajator), beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 13 ani.

În acelaşi sens şi-a exprimat punctul de vedere si Minsiterul Muncii şi Protecției Sociale, prin adresa nr. 12369/RG/1548/DGJ/DJC/20.06.2023, pe care îl atașăm prezentei.”

***

„Referitor la: formularea unui punct de vedere cu privire la Decizia ÎCCJ nr. 2/2023

Având în vedere solicitarea dumneavoastră de a formula un punct de vedere cu privire la dispozițiile Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2/2023 pronunțată de Completul competent sa judece recursul în interesul legii, vă comunicăm următoarele:

Stimate domnule preşedinte,

Înalta Curte de casaţie şi Justiţie – Completul competent sa judece recursul în interesul legii a analizat fondul recursului în interesul legii cu privire la: interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 563 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 în sensul de a se stabili dacă acestea recunosc sau nu o reducere ope legis a vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în activităţile prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010, indiferent de condiţiile în care a fost încadrată activitatea de angajator (fostul angajator), conform legislației anterioare şi ulterioare datei de 1 aprilie 2001 şi indiferent de tipul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator (fostul angajator) la sistemul public de pensii au generat practică neunitară la nivelul instanţelor judecătorești ce au fost sesizate cu cauze în care reclamanții au contestat deciziile emise de casele judeţene de pensii prin care le-au fost respinse cererile de pensionare pentru neîndeplinirea condiţiilor de vârstă.

Prin Decizia nr. 2/13.03.2023, publicată în M. Of. nr. 371 din 02 mai 2023, Înalta Curte de casaţie şi Justiţie Completul competent sa judece recursul în interesul legii, a decis următoarele:

“în interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 562 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată prin Legea nr. 197/2021, dispozițiile legale evocate recunosc ope legis o reducere a vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activității desfăşurate cel puțin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată prin Legea nr. 197/2021, indiferent de condițiile în care a fost încadrată activitatea de angajator/fostul angajator, conform legislației anterioare, și indiferent de tipul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator/fostul angajator.”

Decizia în interesul legii îşi încetează aplicabilitatea la data modificării, abrogării sau constatării neconstituționalității dispoziției legale care a făcut obiectul interpretării.

ICCJ a reţinut că legiuitorul constituant îi impune, în mod explicit şi nemijlocit, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sarcina de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legil. Prin urmare, demersul legiuitorului ordinar de a adopta reglementarea referitoare la recursul in interesul legii şi, în mod specific, instituirea caracterului obligatoriu, pentru instanţele judecătorești, al dezlegărilor date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie problemelor de drept judecate reprezintă o consecință inevitabilă a instituirii de către puterea constituantă a competenţei instanţei supreme de a asigura aplicarea şi interpretarea unitară a legii.

În concluzie:

Cu referire la Decizia nr. 2/2023 Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, ÎCCJ pronunţă o decizie în recurs în interesul legii pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii.

Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Din analiza prevederilor art. 517 alin. (4) din NCPC legiuitorul stabileşte o obligație cu caracter general erga omnes în ceea ce privește opozabilitatea efectelor deciziei în interesul legii.

În temeiul celor de mai sus, apreciem că persoanele care au lucrat 25 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată prin Legea nr. 197/2021, indiferent de condițiile în care a fost încadrată activitatea de angajator/fostul angajator, conform legislației anterioare, și indiferent de tipul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator/fostul angajator, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani.”

Articole similare

Back to top button