ActualitateSliderSocialUltima ora

Au fost lansate primele apeluri în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia

În curând, vor putea fi depuse primele aplicații în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, care oferă importante oportunități de finanțare pentru autoritățile publice locale din Oltenia, în ceea ce privește investițiile în construirea, reabilitarea sau modernizarea drumurilor județene, creșterea eficienței energetice a clădirilor publice sau dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar.

În data de 26 iunie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a anunțat lansarea primelor trei apeluri de proiecte și a publicat variantele finale ale Ghidurilor solicitantului pentru următoarele priorități de investiții:

  • Prioritatea 5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional, Obiectivul Specific 3.2 – Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, Acţiunea A – Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T;
  • Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă, Obiectivul Specific D (II) – Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Acțiunea – Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar și secundar;
  • Prioritatea 3 – Eficienţă energetică și infrastructură verde, Obiectivul Specific 2.1 -Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Operaţiunea A – Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie.

Bugetele pentru aceste prime trei apeluri de proiecte finanțate prin PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 sunt de 132,90 milioane euro pentru drumuri județene, 51,33 milioane euro pentru învățământ primar și secundar, respectiv 132,27 milioane euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice.

Apelurile de proiecte vizează Regiunea Sud-Vest Oltenia (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea). Solicitanții au la dispoziție cel puțin 30 de zile de la data lansării apelurilor pentru pregătirea cererilor de finanțare și a anexelor.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, începând cu data de 27.07.2023, ora 12:00. Data închiderii apelurilor este 27.01.2024, ora 12:00.

Ghidurile finale sunt disponibile la următoarea adresă: https://www.new.adroltenia.ro/adr-sv-oltenia-anunta-lansarea-primelor-trei-apeluri-de-proiecte-finantate-prin-pr-sv-oltenia-2021-2027/.

Prezentările succinte ale condițiilor de eligibilitate din Ghidurile Solicitantului pentru cele trei apeluri de proiecte le puteți găsi accesând următoarele link-uri:

Articole similare

Back to top button