ActualitateSliderSocialUltima ora

Restaurante și medici veterinari sancționați de DSVSA Gorj

În perioada 01 – 14.05.2023, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale şi verificări în obiective supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor situate în Alimpeşti, Arcani, Baia de Fier, Băleşti, Bâlteni, Bengeşti-Ciocadia, Berleşti, Bolboşi, Bumbești-Jiu, Bumbeşti-Piţic, Bustuchin, Câlnic, Cătunele, Crasna, Dăneşti, Drăguţeşti, Fărcăşeşti, Glogova, Hurezani, Leleşti, Mătăsari, Muşeteşti, Motru, Novaci, Plopşoru, Polovragi, Rânca, Rovinari, Runcu, Săcelu, Schela, Samarineşti, Scoarţa, Slivileşti, Stăneşti, Tismana, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu şi Turcineşti, în domeniile alimentar și al sănătății și bunăstării animalelor.

Activitatea desfășurată s-a concretizat în:

 • verificarea modului de asigurare a conformității cu prevederile legislației comunitare și naționale în vigoare, în unități supuse supravegherii și controlului, în baza programului de supraveghere, a tematicilor proprii și a instrucțiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu – 177 controale;
 • controale efectuate la operatorii care au desfășurat activitate cu ocazia minivacanţei de 1 Mai, în Pădurea Drăgoeni şi la sărbătoarea câmpenească „La Narcise”;
 • verificarea în vederea autorizării/înregistrării/vizării sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor a unui număr de 33 obiective supuse controlului: o exploataţie de vaci de lapte (Băleşti), un centru de prelucrare a laptelui (Bumbeşti-Jiu), două unităţi de vânzare directă a laptelui (Novaci, Târgu-Jiu), un pet-shop (Băleşti), o tonetă de îngheţată (Târgu-Jiu), două restaurante (Rovinari, Runcu), 3 snack-bar-uri (Bengeşti-Ciocadia, Runcu, Săcelu), 3 fast-food-uri (Mătăsari-2, Târgu-Jiu-1), două rulote de produse alimentare de origine non-animală (Rovinari, Târgu-Jiu), 3 baruri (Dănești, Rovinari, Târgu-Jiu), o cofetărie (Bâlteni), 6 magazine alimentare (Fărcăşeşti, Mătăsari, Mușetești, Rovinari, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu) şi 7 mijloace de transport pentru produse alimentare (Târgu-Jiu);
 • prelevarea unui număr de 22 probe din produse alimentare [miere de salcâm, lapte crud de vacă, telemea de vacă, telemea amestec, carne tocată de porc, pastă de mici, cârnaţi de porc proaspeţi, cârnaţi de porc, alimente RTE (aperitiv rece, salată orientală, paste „Carbonara”)], apă tehnologică şi ambalaje. Probele prelevate au fost analizate pentru determinarea unor parametri microbiologici (N.T.G., N.C.S., Salmonella spp., Listeria monocytogenes – determinare şi/sau detecţie, Escherichia coli, enterococi, bacterii coliforme, drojdii şi mucegaiuri), cât și a unor parametri fizico-chimici (zahăr invertit, zaharoză, apă, indice diastazic, HMF, punct crioscopic);
 • avizarea mișcărilor inter-județene de animale;
 • controale în stupine şi unități de vânzare directă a mierii (Leleşti, Drăguţeşti, Schela, Turcineşti);
 • încărcarea eșantionului de 10 exploatații, în vederea consilierii conform Legii nr. 291/2020, pentru medicii veterinari de liberă practică împuterniciți;
 • verificarea inspecțiilor animalelor în exploatațiile non-profesionale, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți la C.S.V. Bolboşi, C.S.V. Peştișani, C.S.V. Samarinești, conform H.G. nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitare-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor şi protecția mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
 • verificarea unui număr de 8 circumscripții sanitare-veterinare, privind activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor pe anul 2022, la C.S.V. Baia de Fier, C.S.V. Bengeşti-Ciocadia, C.S.V. Berleşti, C.S.V. Bumbeşti-Piţic, C.S.V. Cătunele, C.S.V. Motru, C.S.V. Novaci, C.S.V. Turcinești;
 • verificarea şi centralizarea unui număr de 5 deconturi ale acțiunilor de identificare şi înregistrare a animalelor, întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți;
 • eliberarea unui număr de 43 extrase RNE din registrul exploatațiilor și istoric al registrelor exploatațiilor, în urma solicitărilor diverșilor proprietari;
 • monitorizarea mișcărilor înregistrate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți;
 • verificarea Planului cifric şi a modului de efectuare a testării T.B.C. în localitățile Berlești, Bumbești-Jiu, Bustuchin, Polovragi, Scoarța, Stănești;
 • întocmirea răspunsurilor la sesizările proprietarilor de animale.

În timpul controalelor efectuate în această perioadă au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, reprezentând 11 amenzi în cuantum de 65.400 lei, unor operatori/persoane fizice din localitățile Baia de Fier, Crasna, Fărcăşeşti, Polovragi, Rânca, Scoarţa, Târgu-Cărbuneşti şi Târgu Jiu, astfel:

 • 000 lei la un restaurant, pentru încălcarea normelor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind depozitarea ouălor de găină (la temperaturi de peste 14ºC);
 • 000 lei la o rulotă snack-bar, pentru depozitarea nesectorizată a produselor alimentare congelate (pastă de mici, carne de pasăre și pește în același spațiu frigorific);
 • 000 lei la un restaurant-pensiune, pentru igienizarea necorespunzătoare a suprafețelor (pereți murdari), a aparaturii frigorifice şi a ustensilelor de lucru; obiecte personale amplasate în zona de servire a băuturilor; nu se face dovada implementării programului de autocontrol şi nici a efectuării operațiunilor DDD;
 • 2 x 10.000 lei unor medici veterinari de liberă practică împuterniciți, pentru efectuarea necorespunzătoare a acțiunilor sanitare-veterinare obligatorii;
 • 000 lei unui medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru neprezentarea la controlul de fond a documentelor care să ateste realizarea acțiunilor sanitare-veterinare obligatorii aferente anului 2022;
 • 2 x 1.200 lei la două rulote snack-bar, pentru manipularea produselor finite fără echipament de protecție sanitară;
 • 2 x 1.200 lei unor persoane fizice, pentru comercializarea unor produse de origine animală (cașcaval, brânză telemea, brânză de burduf) provenite din gospodăria proprie fără a deține document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru centru de prelucrare a laptelui;
 • 600 lei unei persoane fizice, pentru nerespectarea normelor de igienă la întreținerea adăposturilor de animale, incintelor, spațiului de depozitare a furajelor și platformei de gunoi din exploatația proprie.

Articole similare

Back to top button