ActualitateSliderSocialUltima ora

Încep înscrierile pentru tinerii ce doresc o carieră militară

Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj “Constantin Brâncuși” se află în plină campanie de recrutare a tinerilor dornici de a urma unul din colegiile militare de învăţământ:

 • Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, judeţul Prahova;
 • Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia, judeţul Alba;
 • Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava;
 • Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova, judeţul Dolj;
 • Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Constanţa, judeţul Constanţa.

Ne adresăm elevilor claselor a VIII-a cu vârsta de până la 16 de ani împliniţi în anul 2023, care doresc să devină elevi ai colegilor naţionale militare. Colegiile naţionale militare sunt unităţi de învăţământ de elită, furnizoare de servicii educaţionale la înalte standarde de calitate, prin care contribuie la formarea unei resurse umane deosebit de valoroase pentru Armata României. Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate, se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare dar şi cele extracuriculare oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Termenul limită de înscriere este data de 24.03.2023. Înscrierea se poate face la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj, situat în Târgu Jiu, strada Republicii , nr.13 în zilele de  luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.00-16.00 și marţi între orele 08.00-18.00, sau  pe pagina de internet, la adresa www.recrutaremapn.ro. La înscriere, candidatul are nevoie de documentele care atestă identitatea şi trebuie să fie însoţit de unul din părinţi sau reprezentantul legal.

Relații suplimentare se pot obține de la numărul de telefon 0253215563.

 

**

 

Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj “Constantin Brâncuși” se află în plină campanie de recrutare a tinerilor dornici de a urma o instituţie militară de învăţământ  superior:

 • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu;
 • Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov;
 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa;
 • Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” Bucureşti;
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” -București;
 • Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” -Tg.Mureș;
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti ;
 • Academia Națională de Informații ,,Mihai Vitezul .

Programe de studii universitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor se organizează pentru armele/serviciile/specialităţile militare aprobate de ministrul apărării naţionale şi asigură pregătirea pentru calificări de nivelul 6, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. Studiile au durata de 3-6 ani, se finalizează cu obţinerea diplomei de licenţă sau de inginer, după caz, a brevetului şi acordarea primului grad de ofiţer.

Termenul limită de înscriere este data de 31.05.2023. Ne adresăm tinerilor care doresc să devină ofiţeri în activitate absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul că sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat, până la data concursului de admitere şi care au vârsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi, împliniţi în anul 2023

Înscrierea se poate face la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj, situat în Târgu Jiu, strada Republicii , nr.13 în zilele de  luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.00-16.00 și marţi între orele 08.00-18.00, sau  pe pagina de internet, la adresa www.recrutaremapn.ro. La înscriere, candidatul are nevoie de documentele care atestă identitatea.

Relații suplimentare se pot obține de la numărul de telefon 0253215563.

 

***

 

Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj “Constantin Brâncuși” se află în plină campanie de recrutare a tinerilor dornici de a urma o instituţie militară de învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, astfel:

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Buzău;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică.

Învăţământul postliceal militar este gratuit și asigură formarea iniţială a maiştrilor militari, specialişti în exploatarea şi mentenanţa echipamentelor şi tehnicii militare şi a subofiţerilor, luptători, specialişti  şi lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare;

Învăţământul postliceal militar se organizează pentru armele sau serviciile şi specialităţile militare aprobate de ministrul apărării naţionale şi asigură, totodată, pregătirea pentru calificări profesionale de nivelul 5 înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Studiile pentru formarea maiştrilor militari au durata de 2 ani, iar pentru formarea subofiţerilor de 1 an. La finalizarea programelor de pregătire, absolvenţii obţin certificatul de calificare profesională/competenţe profesionale, brevetul de maistru militar sau subofiţer şi li se acordă primul grad militar.

Toate unităţile şi instituţiile de învăţământ militar, precum şi programele de studii oferite de acestea sunt acreditate de către agenţiile de asigurare a calităţii recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

Termenul limită de înscriere este data de 02.06.2023. Ne adresăm tinerilor care doresc să devină maiştri militari sau subofiţeri în activitate, absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul că sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat, până la data concursului de admitere şi care au vârsta de cel mult 28 de ani, împliniţi în anul 2023.

Înscrierea se poate face la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj, situat în Târgu Jiu, strada Republicii , nr.13 în zilele de  luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.00-16.00 și marţi între orele 08.00-18.00, sau  pe pagina de internet, la adresa www.recrutaremapn.ro. La înscriere, candidatul are nevoie de documentele care atestă identitatea.

Relații suplimentare se pot obține de la numărul de telefon 0253215563.

Articole similare

Back to top button