ActualitatePoliticaSliderSocialUltima ora

Iordache – proiect de lege care vizează hidrocentralele de pe Jiu

Alături de deputatul PNL Gigel Știrbu, senatorul Ion Iordache a inițiat și a depus astăzi un proiect de lege care vizează finalizarea lucrărilor la hidrocentralele situate în arii protejate și finalizate peste 60%. Proiectul de lege este depus pe procedură de urgență pentru că, așa cum afirmă Iordache, are o importanță vitală pentru Gorj mai ales că, pe Jiu, sunt două hidrocentrale realizate în proporție de peste 90% și abandonate din cauza legislației actuale.

“Contextul energetic naţional şi international exceptional impun Románici dezvoltarea, în regim de urgenţă, a unor capacități suplimentare de producție a energiei electrice, atât pentru asigurarea consumului național, cât şi pentru exportul către state aflate într-o situație gravă de vulnerabilitate, precum Republica Moldova. Din păcate, deşi statul român a demarat mai multe investiții în sectorul energetic, legislația actuală a generat blocaje majore în realizarea și finalizarea unor proiecte de anvergură, din resurse regenerabile, prietenoase cu mediul.

Din anchetele derulate de comisiile parlamentare și din dezbaterile pe marginea soluțiilor necesare pentru deblocarea proiectelor investiționale în sistemul energetic national, a rezultat necesitatea modificării și completării Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice limitelor, în sensul modificării limitelor ariilor protejate, astfel încât să se creeze regimul legal al deblocării proiectelor aflate in execuție, dar, în același timp, să fie menținute/prezervate ariile protejate şi biodiversitatea, prin instituirea obligației în sarcina Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor de a propune in compensare pentru suprafețele ocupate, o zonă echivalentă din punct de vedere al biodiversității cu zona ocupată de obiectivul, până la punerea acestuia în funcțiune.

Trebuie menționat faptul că, în luna martie a anului 2022, la inițiativa unui grup de parlamentari, a fost înaintată Parlamentului o inițiativă parlamentară pentru modificarea şi completarea art.56′ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Aceasta a fost dezbătută şi adoptată de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, în data de 23 martie 2022, iar, ulterior, legea adoptată a fost sesizată la Curtea Constituțională a României. În data de 2 noiembrie 2022, Curtea Constituțională a României s-a pronunțat în dosarul nr.839A/2022, admiţând sesizarea exclusiv pentru motive de natură extrinsecă: “Curtea a constatat că legea criticală nu respecta principiul bicameralismulu.

Aşadar, în condițiile în care:

  • Parlamentul României s-a pronunțat deja asupra condițiilor in care proiectele hidroenergetice în curs de execuție cu procent de realizare mai mare de 60%, la data de 1 mai 2022, urmează a se executa in continuare, prin derogare de la o serie de reglementări care se referă la protecţia mediului înconjurător, întrunind un număr de 233 de voturi pentru adoptare;
  • Contextul economic, energetic şi politico-militar de la frontieră impun masuri urgente pentru acoperirea necesarului energetic national și regional; Gradul ridicat al realizării unor investiții care, prin adoptarea prezentei legi, ar putea să fie finalizate in maximum 3 ani,
  • creştere a cantităților de energie produsă de obiectivele de investiții cu grad ridicat de realizare, va conduce la o stabilizare sau chiar diminuare a preturilor la energia electrică;
  • Măsurile de asigurare a protecției biodiversității propuse prin prezentul act normativ;
  • Contextul economic exceptional, care impune măsuri excepționale, inclusiv derogari temporare de la normele privind protectia mediului.

înaintam Parlamentului României, spre dezbatere si adoptare, prezenta propunere legislativă, în procedură de urgență Procedura de urgență este solicitată pentru augurarea cadrului legal in vederea finalizării unor obiective de investiții cu grad foarte ridicat de execuție. “

Articole similare

Back to top button