ActualitatePoliticaSliderSocialUltima ora

PLX7 promulgată de Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a promulgat astăzi actul normativ care modifică legea pensiilor în sensul recunoaşterii perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 ca locuri de muncă încadrate în grupa I şi a II-a de muncă pentru activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei electrice şi extracţiei cărbunelui. Astfel, persoanele angajate la aceste locuri de muncă pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare.

Potrivit documentului, Legea pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice conţine două articole.

Art. I. – La articolul 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (43) se introduce un nou alineat, alin. (44), cu următorul cuprins:

„(44) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i), în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă.”

Art. II. – (1) De prevederile art. 30 alin. (44) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

(3) În situaţia în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit anterior intrării în vigoare a prezentei legi sau aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.

Articole similare

Back to top button