Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ActualitateSliderSocialUltima ora

Principalii indicatori economico-sociali în luna aprilie 2023

PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ realizată în luna aprilie 2023 a scăzut cu 9,2%  faţă de luna martie  2023,  a scăzut cu 13,7% faţă de luna aprilie 2022 şi a scăzut cu 10,8%  în perioada 01.I.2023 – 30.IV.2023 faţă de  aceeaşi perioadă a anului 2022.

CIFRA DE AFACERI totală, a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, a scăzut în luna aprilie 2023 cu 27,9%  faţă de luna martie  2023, a crescut cu 26,4%  faţă de luna aprilie 2022 şi a  crescut cu 27,7%  în perioada 01.I.2023 – 30.IV.2023 faţă de  aceeaşi perioadă a anului 2022.                                                                   

EXPORTURILE în luna februarie 2023 au însumat 5283 mii euro, cu 430  mii euro peste  nivelul celor realizate în luna februarie 2022.

Secţiunile care au înregistrat creşteri sunt: produse minerale (+807 mii euro), maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+296 mii euro),  produse vegetale (+284 mii euro), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe  (+192 mii euro),  metale comune şi articole din acestea  (+10 mii euro), mijloace de transport  (+7 mii euro), produse alimentare, băuturi, tutun (+6 mii euro).

Secţiunile care au înregistrat scăderi sunt: alte produse nenominalizate în altă parte    (-594 mii euro), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea  (-446 mii euro),  produse de lemn, plută  şi împletituri din  nuiele (-56 mii euro), mărfuri şi produse diverse  (-43 mii euro), materii textile şi articole din acestea (-22 mii euro), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (-4 mii euro),  animale vii şi produse animale (-3 mii euro), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (-1 mii euro), pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie şi carton şi articole din acestea (-1 mii euro),  piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea (-1 mii euro), instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control sau precizie (-1 mii euro).

IMPORTURILE în luna februarie 2023 au însumat 7119 mii euro, cu 376 mii euro peste nivelul celor realizate în luna februarie 2022.

Secţiunile care au înregistrat creşteri sunt: pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie şi carton şi articole din acestea (+489 mii euro), materii textile şi articole din acestea (+277 mii euro), mijloace de transport (+192 mii euro), maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+164 mii euro), mărfuri şi produse diverse (+142 mii euro), produse vegetale (+108 mii euro), animale vii şi produse animale (+64 mii euro),  alte produse nenominalizate în altă parte (+52 mii euro),  produse alimentare, băuturi, tutun (+39 mii euro), produse din lemn, plută şi împletituri din  nuiele (+36 mii euro),  articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (+24 mii euro), instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control sau precizie (+14 mii euro), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (+8 mii euro), produse minerale (+4 mii euro), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (+4 mii euro).

Secţiunile care au înregistrat scăderi sunt: materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (-841 mii euro), metale comune şi articole din acestea (-361 mii euro), piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea (-40 mii euro).

În luna aprilie 2023, în STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ cu funcţiuni de cazare turistică existente în judeţul Gorj, s-au înregistrat un număr de 8340 sosiri ale turiştilor (în creştere cu 39,7% faţă de aprilie 2022),  cu un total de 12572 înnoptări ale turiştilor (în creştere cu 41,2% faţă de aprilie 2022), rezultând un indice de utilizare netă a locurilor de cazare de 14,5%.

Pe tipuri de structuri de primire turistică, din numărul total al sosirilor, 54,3% au fost în hoteluri, 4,4% în moteluri, 2,4% în vile turistice, 12,7% în pensiuni turistice, 16,0% în pensiuni agroturistice, 9,1% în apartamente şi camere de închiriat şi 1,1% în alte structuri de primire turistică, iar din numărul total al înoptărilor, 49,9% au fost în hoteluri,  4,4% în moteluri, 2,0% în vile turistice, 15,1% în pensiuni turistice,  18,4% în pensiuni agroturistice, 9,2% în apartamente şi camere de închiriat şi 0,9% în alte structuri de primire turistică.

Preţurile de consum ale populaţiei, în luna  aprilie 2023,  comparativ cu luna aprilie  2022 au crescut  cu 11,23%. Rata medie lunară a inflaţiei în perioada 1.I.–30.IV.2023 a fost de 0,8%.

– procente –

 Aprilie 2023 faţă de:Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.I. –  30.IV.

 Martie 2023Decembrie 2022Aprilie 202220232022
Indicele preţurilor de consum total100,75103,11111,230,81,9
– mărfuri alimentare101,10106,49119,841,62,1
– mărfuri nealimentare100,48100,29105,830,12,2
– servicii100,77104,44110,641,10,9

 

La grupa de mărfuri alimentare, s-au înregistrat creşteri ale indicelui preţurilor de consum faţă de luna precedentă, la: fructe şi conserve din fructe (+2,25%), peşte şi conserve din peşte (+1,68%),  alte produse alimentare (+1,48%), carne, preparate şi conserve din carne (+1,41%), băuturi alcoolice (+1,36%), cacao şi cafea  (+1,04%), produse de morărit şi panificaţie (+1,01%),  lapte şi produse lactate (+0,94%),   zahăr, produse zaharoase şi miere de albine (+0,84%), legume şi conserve din legume (+0,68%), ouă (+0,19%).

Scăderi ale indicelui preţurilor de consum faţă de luna precedentă, s-au înregistrat la: ulei, slănină, grăsimi (-2,05%).

La grupa de mărfuri nealimentare,  s-au înregistrat creşteri ale indicelui preţurilor de consum, la:  energie termică (+9,06%), încălţăminte (+1,15%), tutun, ţigări (+0,94%), alte mărfuri nealimentare (+0,86%), articole chimice (+0,86%), îmbrăcăminte,   articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie (+0,73%), produse cultural-sportive (+0,69%), produse de uz casnic, mobilă (+0,59%), articole de igienă, cosmetice şi medicale (+0,58%), combustibili (+0,45%).

Scăderi ale indicelui preţurilor de consum faţă de luna precedentă, s-au înregistrat la: energie electrică (-2,04%).

La grupa de servicii, s-au înregistrat creşteri ale indicelui preţurilor de consum, la: igienă şi cosmetică (+1,96%), transport interurban (alte feluri de transport)  (+1,90%), chirie (+1,69%), reparaţii auto, electronice şi lucrări foto (+1,18%), îngrijire medicală (+1,10%), apă, canal, salubritate (+1,07%), confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte (+0,99%), alte servicii cu caracter industrial (+0,68%), restaurante, cafenele, cantine (+0,54%), cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul (+0,48%), poştă şi telecomunicaţii (+0,34%), transport urban  (+0,18%).

Scăderi ale indicelui preţurilor de consum faţă de luna precedentă,  s-au înregistrat la: alte servicii (-0,04%).

EFECTIVUL SALARIAŢILOR din economia judeţului Gorj, la sfârşitul lunii aprilie 2023, a fost de 78864 persoane, în creştere cu 47 persoane faţă de luna precedentă. Din totalul salariaţilor înregistrat la nivel naţional, efectivul judeţului Gorj reprezintă o pondere de 1,4%, ocupând astfel locul 26 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător.

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT pe economie în luna aprilie 2023, a fost de    7311 lei,  cu 21 lei (+0,3%)  mai mare decât în luna martie  2023. Câştigul salarial mediu net a fost de  4564 lei, în creştere cu 10 lei (+0,2%) faţă de luna martie 2023. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei(inclusiv activităţi de servicii informatice)(10720 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2441 lei). Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 15,0%.

Indicele câştigului salarial real (calculat ca raport între indicele câştigului salarial net şi indicele preţurilor de consum) a fost de 103,4% în luna aprilie 2023 faţă de luna aprilie 2022, iar  în luna aprilie 2023 faţă de luna martie 2023 a fost de 99,5%. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 235,3%, cu 1,2 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna martie 2023.

În luna aprilie 2023, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât creşteri, cât şi scăderi faţă de luna precedentă.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 26,6% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 25,4% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;
  • între 6,0% și 13,5% în transporturi pe apă, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, telecomunicaţii, transporturi aeriene, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, alte activităţi extractive, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  • între 2,5% și 6,0% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea altor mijloace de transport, industria metalurgică, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), cercetare-dezvoltare, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, colectarea şi epurarea apelor uzate, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, transporturi terestre şi transporturi prin conducte.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna martie au fost determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 31,0% în fabricarea produselor din tutun;
  • între 5,0% și 9,0% în activităţi de editare, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor);
  • între 3,0% și 4,0% în fabricarea produselor textile, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea băuturilor, fabricarea de mobilă, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii).

În sectorul bugetar, în luna aprilie 2023, câştigul salarial mediu net a crescut comparativ cu luna precedentă în administraţie publică (+3,6%), respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (+1,7%), în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă), iar în învăţământ, câștigul salarial mediu net a scăzut (-6,6%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT  în judeţul Gorj, în luna aprilie 2023 a fost de   7143 lei (locul 6 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător), mai mic decât media la nivelul ţării cu 2,3%, respectiv cu 168 lei. Cu un câştig salarial mediu net de 4474 lei în luna aprilie 2023,  judeţul Gorj ocupă locul 6 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător, salariul mediu net fiind mai mic decât media la nivelul ţării cu 1,2%, respectiv cu 90 lei.

Comparativ cu luna anterioară, câştigul salarial mediu net în judeţul Gorj a crescut cu 470 lei, respectiv cu 11,7%. Pe sectoare ale economiei, nivelul câştigului salarial mediu net a fost de: 5054 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit (+0,6%), 6051 lei în industrie şi construcţii (+22,4%) şi 3412 lei în servicii  (+1,9%).

NUMĂRUL DE ŞOMERI înregistraţi în judeţul Gorj la sfârşitul lunii aprilie 2023, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională Gorj, era de 3982 persoane (reprezentând 1,7% din persoanele fără loc de muncă la nivel naţional).

 

     TOTAL

şomeri  înregistraţi

– persoane –

Din care:Rata

şomajului

(%)

Beneficiari

de ajutor de şomaj (75%)

Beneficiari de ajutor de integrare profesională (50%)Şomeri

neindemnizaţi

TOTAL, din care:39829281330413,3
– femei2130605915163,9

 

Din numărul total de şomeri înregistraţi femeile reprezintă 53,5%, iar din totalul şomerilor neindemnizaţi femeile reprezintă 49,9%. În raport cu nivelul şcolii absolvite,  din numărul total de şomeri înregistraţi,  5,6% sunt persoane cu studii superioare,  1,6% studii postliceale, 28,7%  studii liceale, 22,1% studii profesionale, 30,5% studii gimnaziale, 11,5% studii primare.

Rata şomajului (calculată prin raportarea numărului total al şomerilor la populaţia activă civilă de la începutul anului 2022) a fost de 3,3% pe total (3,9% pentru femei şi 2,9% pentru bărbaţi), plasând judeţul Gorj pe locul 21 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător, fiind mai mare cu 0,4 puncte procentuale faţă de rata şomajului înregistrată la nivelul ţării (2,9%).

NATALITATE ŞI MORTALITATE – în luna aprilie 2023, evoluţia fenomenelor demografice înregistrate în judeţul Gorj s-a caracterizat prin scăderea natalităţii faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent (149 născuţi vii faţă de 175 născuţi vii) şi scăderea mortalităţii generale (284 decese faţă de  357 decese), rezultând un spor natural negativ (-135 persoane).

CĂSĂTORII ŞI DIVORŢURI – la oficiile de stare civilă au fost încheiate şi înregistrate 44 căsătorii în luna aprilie 2023, în luna similară din anul precedent înregistrându-se 129 căsătorii. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat 25 divorţuri în luna aprilie 2023, faţă de 46 divorţuri în luna aprilie 2022.

NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR în trimestrul I 2023 a fost de 80045 persoane cu 1,6% mai mare faţă de trimestrul I 2022 (78806 persoane), iar pensia medie a fost de 2338 lei (locul 4 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător, cu 335 lei mai mare faţă de pensia medie la nivel naţional), cu 16,4%  mai mare faţă de perioada similară din anul precedent (2009 lei).

AUTORIZAŢIILE DE CONSTRUIRE, ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE în luna aprilie 2023 au fost în număr de 56, în creştere cu 24,4% faţă de luna aprilie 2022.

LOCUINŢELE finalizate în trimestrul I  2023, au fost în număr de 99, din care 62 în mediul urban şi 37 în mediul rural.

În luna aprilie 2023, în judeţul Gorj nu au fost înmatriculate 1 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris. 

 

Datele utilizate sunt furnizate de Direcția Județeană de Statică Gorj.

 

Articole similare

Back to top button