ActualitateSliderSocialUltima ora

A fost adoptat proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic

Astăzi a fost adoptat în plen proiectul de lege de aprobare a OUG 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, care reglementează închiderea şi conservarea grupurilor energetice pe bază de lignit şi huilă, închiderea carierelor de lignit şi minelor de huilă precum şi măsuri de sprijin pentru închiderea şi conservarea capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă.

Legea stabileşte cadrul legal general pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producţiei de energie electrică pe baza de lignit şi huilă, termenele pentru închiderea şi conservarea grupurilor energetice cu funcţionare pe lignit şi huilă, măsuri pentru: asigurarea rezervei tehnice necesare funcţionării sigure şi stabile a Sistemului Electroenergetic Naţional; scoaterea treptată din exploatare a capacităţilor de producţie de energie electrică pe bază de lignit şi huilă; închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de lignit şi huilă, pentru carierele şi minele ce urmează să fie incluse în programul de închidere; reabilitarea şi ecologizarea terenurilor aferente centralelor electrice închise şi a carierelor şi minelor care le deservesc; reconversia profesională şi recalificarea, precum şi alte măsuri socio-economice pentru susţinerea tranziţiei forţei de muncă şi a oportunităţilor economice la nivel local, inclusiv cele cu caracter de ajutor de stat pentru reducerea impactului socio-economic.

De asemenea, este interzisă punerea în funcţiune de noi capacităţi de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă, cu excepţia capacităţilor pentru care s-au emis licenţe/permise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevede proiectul. Huila va fi scoasă din exploatare treptat până cel târziu la 31 decembrie 2032, iar executarea lucrărilor de siguranţă, a lucrărilor de închidere şi de ecologizare a carierelor şi minelor se finalizează până la aceeaşi dată.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional, înregistrându-se 155 de voturi „pentru”, 44 de voturi contra şi 37 abţineri.

Articole similare

Back to top button