ActualitatePoliticaSliderSocialUltima ora

Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă – în dezbatere publică

În vederea unei corecte și complete informări a publicului cu privire la Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă aferent județului Gorj, Consiliul Județean Gorj vine cu câteva precizări.

Fondul pentru Tranziție Justă este un mecanism de finanțare al Comisiei Europene, menit să atenueze costurile socio-economice ale tranziției către neutralitatea climatică, respectiv să susțină investiții în dezvoltare și diversificare economică în regiunile cu rang ridicat de prioritate din Europa și, implicit, din România. Gorjul este unul din cele șase județe din țară, identificat ca beneficiar al sumelor puse la dispoziție prin FTJ, în valoare totală de 1,94 miliarde de euro, alături de Hunedoara, Galați, Mureș, Prahova și Dolj.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă au rolul de a identifica teritoriile cele mai afectate, în care trebuie să fie concentrat sprijinul FTJ și să descrie acțiunile specifice ce urmează a fi întreprinse. De asemenea, PTTJ-urile stabilesc provocările și nevoile acestor teritorii, ținând cont de riscurile de depopulare, declinul economic etc., identifică tipurile de operațiuni necesare pentru a contribui la crearea de locuri de muncă și asigură dezvoltarea coerentă a unor activități economice reziliente la schimbările climatice, ținând, totodată, cont de particularitățile socio-economice ale fiecărui teritoriu în parte. România, ca stat membru, a întocmit, prin intermediul ministerului de resort, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu autoritățile locale și regionale competente, în speță cele șase consilii județene și Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR-uri) aferente, cele șase planuri teritoriale pentru o tranziție justă, pentru fiecare județ în parte. La nivelul județului Gorj, PTTJ-ul a fost elaborat de către un Grup de lucru (GL), din care fac parte MIPE ca și coordonator național, Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest (ADR SV) Oltenia ca și coordonator regional, Consiliul Județean Gorj ca și coordonator la nivel de județ, precum și instituții publice deconcentrate, administrații publice locale, organizații non-guvernamentale, companii din sectorul privat și sindicate. Componența Grupului de lucru a fost stabilită de comun acord cu cei doi coordonatori, respectiv MIPE și ADR SV Oltenia, în conformitate cu Ghidul de elaborare a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă, pus la dispoziție de către ministerul de resort. Ultima variantă a PTTJ Gorj, elaborată de Grupul de lucru a fost transmisă, în data de 24 februarie 2022, către ministerul de resort, cu toate modificările și completările primite de la membrii Grupului de lucru, conform solicitărilor MIPE. Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic reprezintă o provocare pentru toate statele membre și va fi dificilă îndeosebi pentru regiunile care se bazează, ori s-au bazat până nu demult, în mare măsură, pe combustibilii fosili sau pe activitățile industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră, care trebuie eliminate treptat sau care trebuie adaptate din cauza tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. Județul Gorj este, din păcate, exponentul dificultății în acest proces de tranziție, astfel că, este foarte important ca distribuirea mijloacelor financiare ale FTJ să fie concentrată la nivelul acestei regiuni. Prin urmare, este necesară o abordare participativă în această etapă a procesului de elaborare, în speță dezbaterea publică, pentru a asigura o amplitudine cât mai mare a categoriilor de investiții finanțabile și, totodată, o viabilitate a proiectelor care vor beneficia de sumele puse la dispoziție prin FTJ.

Articole similare

Back to top button