Fără categorie

Informare către persoanele ce doresc să intre în țară

Indiferent de perioada anului în care ne aflăm, românii aleg să revină în țară din diverse motive și, desigur, și alte persoane doresc să pătrundă pe teritoriul României. În acest sens, Direcția de Sănătate Publică a transmis următorul comunicat cu scop informativ:

    „ Având în vedere Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, vă comunicăm următoarele:

  • În vederea identificării contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la Covid -19, pe perioada pandemiei de SARS-CoV-2, persoanele au obligația de a completa Formularul digital de intrare în România, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României;

  • Pe perioada stocării, ștergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea perioadei de 15 zile, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt șterse automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile;

  • Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligației de a completa formularul constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 3000 de lei;

  • Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul direcția de sănătate publică județeană;

  • Litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la momentul săvârșirii faptei contravenționale.”

 

Articole similare

Back to top button