SliderSocialUltima ora

Armata recrutează rezerviști voluntari

Ministerul Apărării Naționale continuă campania de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României. 775 de locuri sunt disponibile de maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați.

Cetățenii interesați, trebuie să se prezinte la Centrul militar judeţean Gorj unde vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar. Aceștia vor primi informații și despre etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum și unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele, serviciile și specialitățile militare.

Detalii suplimentare pot fi obținute de la sediul biroului informare-recrutare al Centrului militar județean Gorj din municipiul Tîrgu Jiu sau la numerele de telefon 0253/215563 sau 0372/769269.

La prezentarea la Centrul militar judeţean Gorj, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta actul de identitate, în original şi în copie, alături de certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii, precum și acte de studii sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie și permisul de conducere valabil, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice.

Odată cu republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari în Monitorul Oficial, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creșterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar. Cele mai semnificative sunt  creșterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut. A crescut și  cuantumul indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad. A fost  eliminată obligația privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării sau nefinalizării contractului și limitărille privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate.

De asemenea , a fost creată posibilitatea repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.

Back to top button