Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ActualitateSliderUltima ora

Ce a găsit Prefectura la Depozitul Bălești

În urma nenumăratelor plângeri ale cetățenilor comunei Bălești, Prefectul a trimis Corpul de Control la societatea care administrează depozitul de materiale reciclabile. Deși operatorul s-a angajat că va reloca munții de materiale recilabile, se pare că nici această măsură nu ar rezolva problema poluării. Mai mult, verificările au scos la iveală nereguli ce țin atât de autorizația de mediu, cât și de cea de construcție.

La recomandarea DSP Gorj, operatorul economic a procedat la efectuarea unui studiu de impact asupra stării de sănătate a populației printr-o firmă din Cluj Napoca. Din studiu, reiese că activitatea desfășurată de societatea din Bălești nu afectează sănătatea populației, însă în condiții normale de activitate.

Controalele repetate ale mai multor instituții abilitate au scos la iveală mai multe nereguli, așadar societatea nu opera în condiții normale.

Corpul de Control al Prefecturii Gorj a constatat că societatea deține autorizație de mediu din 2016, care va expira în luna decembrie a acestui an, pentru activitatea de colectare și valorificare a deșeurilor reciclabile precum sticlă, hârtie, carton sau plastic, cu anumite condiții. Totuși, autorizația a fost revizuită de 8 ori până acum, prin introducerea de activități noi. APM a modificat autorizația de 3 ori în 2017, de două ori în 2018 și de alte 3 ori în 2019. Conform legislației în vigoare, pentru o activitate nouă este necesară parcurgerea procedurii pentru emiterea unei autorizații noi și nu revizuirea acesteia.

Așadar, pentru introducerea activității industriale de fabricare a produselor din beton, Agenția pentru Protecția Mediului trebuia să aibă în vedere că activitățile industriale sunt interzise în zona în care de află amplasamentul depozitului, fapt ce reiese din Planul Urbanistic General al comunei Bălești.

De asemenea, conform Certificatului de Urbanism, la capitolul „regimul economic” este prevăzut „curți construcții și arabil”, în timp ce Planul Urbanistic General prevede „zonă instituții și servicii publice”.  Tot Certificatul de Urbanism menționează că sunt interzise amplasarea unităților productive poluante care generează prejudicii precum zgomot sau fum ori care sunt incompatibile cu igiena, liniștea și sănătatea locuitorilor. Așadar, amplasarea depozitului respectiv contravine atât Certificatului de Urbanism, cât și PUG-ului comunei Bălești.

Corpul de Control consideră că este necesară tragerea la răspundere a funcționarului cu atribuții în urbanism din Primăria Bălești, o copie a raportului fiind trimisă și organelor competente în acest sens.

Garda de Mediu Gorj a solicitat APM suspendarea autorizației de mediu deținută de operator, în urma neconformităților găsite la fața locului. Comisarii au stabilit că societatea nu deținea spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului, iar față de cele constatate s-a dispus și amendarea operatorului cu 100 000 de lei.

Până în prezent societatea a fost amendată de mai multe ori în urma verificărilor, cu sume cuprinse 20 000 și 100 000 de lei, dar nu s-a schimbat nimic. Garda de Mediu a notificat APM să ia în considerare și stabilirea unor capacități de stocare cât mai restrictive pe fiecare deșeu în parte, însă situația a rămas aceeași.

În concluzie, societatea trebuia să primească o nouă autorizație de mediu pentru fiecare activitate nou, însă aceasta a fost doar revizuită, ar fi trebuit consultat Planul Urrbanistic General al comunei Bălești pentru a se observa interdicția desfășurării de activități industriale, iar stocurile trebuiau restricționate.

Ca măsuri, Corpul de Control recomandă  emiterea unei noi Autorizații de Mediu, pe un alt amplasament, sesizarea poliției pentru neregulile privind certificatul de urbanism, anularea acordului de funcționare, reglementarea strictă a stocurilor și reanalizarea documentelor emise.

Raportul Corpului de Control a fost trimis atât Primăriei Bălești, cât și poliției, Agenției pentru Protecția Mediului, Gărzii de Mediu și Direcției de Sănătate Publică Gorj.

Articole similare

Back to top button