Ultima ora

Consilierii județeni vor stabili directorul interimar la DGASPC Gorj

Astăzi, va fi desemnat noul director interimar al DGASPC Gorj. Consilierii județeni vor modifica, tot astăzi, componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj. Tot în ședința de Consiliu Județean, va fi votat proiectul privind rectificarea bugetului propriu general al județului Gorj pe anul 2017. Un alt proiect aflat pe ordinea de zi este cel privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru stabilirea sediului Muzeului Național „Constantin Brâncuși”.

Alte proiecte aflate pe ordinea de zi:

  • Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Burciu Marcel, director al Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru
  • Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
  • Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj;
  • Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
  • Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării unor manifestări și festivități omagiale, în anul 2018, dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire zid incintă latura de Nord – Casa memorială Iosif Keber”;
  • Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.

Articole similare

Back to top button